Γωνία Εξωτερική – Λαμαρίνα

από 18.00€ προ Φ.Π.Α

Γωνιά εξωτερική λαμαρίνα. Ειδικό τεμάχιο για πάνελ πλαγιοκάλυψης αναπτύγματος 100x100mm, 100x150mm, 150x150mm και 180x100mm.