Γωνία Εξωτερική – Λαμαρίνα

από 5.00€ προ Φ.Π.Α /m προ ΦΠΑ

Γωνιά εξωτερική λαμαρίνα. Ειδικό τεμάχιο για πάνελ πλαγιοκάλυψης αναπτύγματος 100x100mm, 100x150mm, 150x150mm και 180x100mm.

 

Length (m)
Τιμή (προ Φ.Π.Α)