Πλαϊνή Μετώπη Για Πάνελ Οροφής & Ρωμαϊκό Κεραμίδι

14.64€ προ Φ.Π.Α

Εξάρτημα που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα της αριστερής και της δεξιάς πλευράς κάθε στέγης μονόριχτης όταν τα πάνελ προεξέχουν από τον τοίχο έως 3 cm έτσι ώστε να καλυφθεί ο αφρός πολυουρεθάνης.