Πλαϊνή Καλύπτρα Για Πάνελ Οροφής – 3m

8.06€ προ Φ.Π.Α /m προ ΦΠΑ

Πλαϊνή καλύπτρα, εξάρτημα που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα της αριστερής και της δεξιάς πλευράς κάθε στέγης μονόριχτης, δίριχτης ή τετράριχτης όταν τα πάνελ προεξέχουν περισσότερο από 3 cm από τον πλευρικό τοίχο έτσι ώστε να καλυφθεί ο αφρός πολυουρεθάνης.

Length (m)
Τιμή (προ Φ.Π.Α)