Πλαϊνή Καλύπτρα Για Πάνελ Οροφής – 3m

24.19€ προ Φ.Π.Α

Πλαϊνή καλύπτρα, εξάρτημα που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα της αριστερής και της δεξιάς πλευράς κάθε στέγης μονόριχτης, δίριχτης ή τετράριχτης όταν τα πάνελ προεξέχουν περισσότερο από 3 cm από τον πλευρικό τοίχο έτσι ώστε να καλυφθεί ο αφρός πολυουρεθάνης.