Χτένι Κορφιά Ολλανδικού Πάνελ

από 5.44€ προ Φ.Π.Α

Χρησιμοποιείται για να καλύψει το διάκενο μεταξύ της κάτω πλευράς του κορφιά και της πάνω πλευράς του πάνελ. Αν έχετε κορφιά πρέπει είναι απαραίτητο. Διαφορετικά θα υπάρχει κενό μεταξύ κορφιά και πάνελ.

Κωδικός προϊόντος: 534 Κατηγορία: