Αστάρι Ακρυλικής Βάσης

5.83 προ ΦΠΑ

Το αστάρι ακρυλικής βάσης χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα σε πορώδεις σαθρές επιφάνειες: σε σκεπές, καμινάδες, στηθαία, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.