Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης 5 cm είναι ιδανικά για την κατασκευή εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας, ενώ σε ειδικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ψευδοροφές. Περισσότερα