Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης 4 cm είναι ιδανικά για την κατασκευή εξωτερικής και εσωτερικής  τοιχοποιίας σε εργοστάσια και αποθήκες, ενώ σε ειδικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ψευδοροφές. Περισσότερα