Πάνελ πολυουρεθάνης οροφής τραπεζοειδές πάχους 4 cm διατομής 5 κορυφών με ύψος κορυφής 4.2 cm και βήμα 25 cm. Κάθε φύλλο έχει ωφέλιμο πλάτος 1m. Τοποθετούνται και στηρίζονται με αυτοδιάτρητες βίδες απ’ ευθείας σε καδρόνια ή κοιλοδοκούς. Περισσότερα