ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Προσφέρει λύση χαμηλού κόστους σε επικαλύψεις οροφών. Πάχος ελάσματος 0.50 mm και πραγματική επικάλυψη 1064mm. Διάφορα χρώματα και μήκη.

Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα