Λαμαρίνες κυματοειδή, τραπεζοειδή και σε σχήμα κεραμιδιού. Είναι διαμορφωμένα, γαλβανισμένα, ασταρωμένα και προβαμμένα χαλυβδοελάσματα και αποτελούν την πιο οικονομική λύση για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις για θερμομόνωση.

Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα
Kαλέστε για τιμή & Διαθεσιμότητα