ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

Λαμαρίνες κυματοειδή, τραπεζοειδή και σε σχήμα κεραμιδιού. Είναι διαμορφωμένα, γαλβανισμένα, ασταρωμένα και προβαμμένα χαλυβδοελάσματα και αποτελούν την πιο οικονομική λύση για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις για θερμομόνωση.

Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα
Καλέστε για τιμή και διαθεσιμότητα