Ασφαλτικά κεραμίδια Τσεχίας στρογγυλά / λέπι προσφέρουν στεγανότητα και δεν επιτρέπουν στην UV ακτινοβολία να περάσει στο υπόστρωμα. Εύκολη τοποθέτηση, μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές και λογικό κόστος. Προσφέρουν εξαιρετικά όμορφες κατασκευές.

23.33€ προ Φ.Π.Α