Σφραγιστικά Υλικά

Σφραγιστικά Υλικά: Τεχνικές προδιαγραφές σφραγιστικών και μονωτικών υλικών για χρήση σε πολυκαρβονικά, πολυεστερικά , πάνελ πολυουρεθάνης, ασφαλτικά κεραμίδια και   σε ψυκτικούς θαλάμους.